English

juli 2016

Handboek voor subsidieaanvragen plattelandsontwikkeling

25/07/2016

De aanvraag van subsidies binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 blijkt dermate lastig, dat het Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma een handboek heeft samengesteld waarin uiteen wordt gezet hoe een subsidie aangevraagd dient te worden. Het handboek dient voor aanvragers van ‘niet grondgebonden projectsubsidies’. Deze …

Lees verder

Vouchers internationale organisaties vrijgegeven

20/07/2016

Het is voor mkb-ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties en kennisinstellingen mogelijk een voucher internationale organisaties aan te vragen. Met deze vouchers is het mogelijk een erkende deskundige in te huren die organisaties helpt in het zakendoen met internationale organisaties.  Zakendoen met internationale organisaties, …

Lees verder

8 miljoen voor cultuur en ontwikkeling

20/07/2016

Cultuur en ontwikkeling kunnen tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020 rekenen op een subsidieplafond van €8 miljoen, dat maakte minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekend. Om aanspraak te maken op de subsidie kan een beroep worden …

Lees verder