English

Klanttevredenheid

Wij hechten aan tevreden relaties en werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt kunnen echter fouten worden gemaakt en/of misverstanden ontstaan. Indien u niet helemaal tevreden bent over de wijze waarop wij uw opdracht uitvoeren, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt.

Als u een opmerking of klacht over De SubsidieAccountant / van Velzen accountants & adviseurs heeft, kunt u deze in eerste instantie melden aan uw adviseur of relatiebeheerder. We kunnen dan samen zoeken naar een adequate oplossing en eventuele verbeteringen doorvoeren. U mag van ons respons verwachten binnen een termijn van twee weken.

Indien uw klacht niet naar volle tevredenheid is afgehandeld kunt u zich formeel schriftelijk wenden tot ons. Wij zullen uw klacht volgens een vastgestelde klachtenprocedure vertrouwelijk behandelen. Ook voor de klachtenprocedure geldt een responstijd van maximaal twee weken. Wij gaan er van uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft van gegronde zorg.

De volledige tekst van onze klachtenprocedure is op aanvraag beschikbaar.