English

Subsidie praktijkleren

07/6/2016

Biedt u als werkgever leerwerkplekken aan?

Dan kan u een tegemoetkoming krijgen voor de kosten voor de begeleiding van een leerling/student. Deze tegemoetkoming is geregeld in de Subsidieregeling praktijkleren. Om in aanmerking te komen gelden er wel een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen verschillen per onderwijscategorie. De subsidie kan worden aangevraagd na afloop van het studiejaar waarop de praktijkleerplaats betrekking heeft. In 2016 kunt u een subsidie-aanvraag indienen vanaf 2 juni 2016 tot uiterlijk 15 september 17.00 uur. Aanvragen na dit tijdstip worden niet in behandeling genomen. De loonmedewerkers van Van Velzen kunnen u helpen met het aanvragen van deze subsidie.