English

In 2017 opnieuw budget voor CETSI

13/9/2016

Ook in 2017 wordt er weer €1 miljoen beschikbaar gesteld voor Rijkscofinancieringsregeling INTERREG V (CETSI). Eerder kwam per 1 november 2015 al €2 miljoen beschikbaar voor 2015 en 2016, die na verloopt van tijd uitgeput raakte.

CETSI
Met CETSI kunnen Nederlandse leadpartners of partners van INTERREG NWE- of NSR-projecten voor de uitvoer van hun projectenactiviteiten cofinanciering aanvragen. Projectactiviteiten moeten bijdragen aan klimaat- of duurzame mobiliteitsdoelen van de Rijksoverheid, en behoren te worden ingediend onder deze subsdoelen van de NWE- of NSR-programma’s.

INTERREG

De INTERREG-programma’s zijn onderdeel van het Europese cohesiebeleid dat gericht is op slimme, duurzame en inclusieve groei, in loopt in de periode 2014-2020. De programma’s zijn opgedeeld in transnationale regio’s. De transnationale deelregio’s waaraan Nederland deelneemt zijn de North Sea Region (NSR) en North West Europe (NWE). De CETSI is een aanvulling op de INTERREG-programma’s, en vergoeden maximaal vijftig procent van de niet door het INTERREG-programma vergoede projectkosten met een maximum van €500.000 per project.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de RVO.

(bron: MijnSubsidie.com)