English

Mogelijkheid om subsidieaanvraag STEP te wijzigen

03/8/2016

Per 1 juli 2016 zijn er wijzigingen doorgevoerd bij de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP), hierdoor kan het zijn dat u uw subsidieaanvraag wilt wijzigen.

De STEP regeling geeft een extra impuls aan investeringen in de energiebesparing bij bestaande woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Hiermee draagt de regeling bij aan het Nationaal Energie akkoord waarmee energiezuinige woningen en extra werkgelegenheid gerealiseerd kan worden. Aanvragen kunnen alleen door eigenaren of verhuurders worden ingediend, zowel woningcoöperaties als particuliere verhuurders kunnen dit doen.

(bron: MijnSubsidie.com)