English

juni 2016

Omscholingssubsidie voor zelfstandige

21/06/2016

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u zich graag laten omscholen? Dan is er goed nieuws. Sinds kort is er de tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep. Die subsidie is er niet alleen voor de werkzoekende, maar onder voorwaarden …

Lees verder

Subsidie praktijkleren

07/06/2016

Biedt u als werkgever leerwerkplekken aan? Dan kan u een tegemoetkoming krijgen voor de kosten voor de begeleiding van een leerling/student. Deze tegemoetkoming is geregeld in de Subsidieregeling praktijkleren. Om in aanmerking te komen gelden er wel een aantal voorwaarden. Deze …

Lees verder